Biblioteka

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
     • wypożyczając je do domu lub na lekcje,
     • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny).

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres trzech tygodni. Większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza książkę można prolongować na kolejny okres.

4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

5. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję.

7. Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w bibliotece. Dopuszcza się udostępnienie książek  z tego działu, jeśli wymaga tego np. przygotowanie się ucznia do konkursu.

8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Można wypożyczyć książki na wakacje i ferie.

9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

11.Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

Załącznik do regulaminu biblioteki Szkoły Podstawowej w Siemianicach

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych

 i ćwiczeniowych uczniom

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

1. Podręczniki są własnością Szkoły Podstawowej w Siemianicach.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu podręczników (materiałów edukacyjnych).

5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

6. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

7. Podręczniki (materiały edukacyjne) będą wypożyczane uczniom we wrześniu; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą – nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej podczas zajęć edukacyjnych, a uczniowie klas IV i V otrzymują komplet podręczników i ćwiczeń od wychowawcy.

8. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą, oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

9. Uczniowie nieobecni w szkole w dniu wypożyczania/oddawania podręczników, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

10. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki  - podręczniki należy zabezpieczyć okładkami, nie wolno w nich pisać i rysować.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Ogłoszenia

Platforma Moodle

Strefa ósmoklasisty

strefa osmoklasisty

Office 365

ms office 365s

Nauka zdalna

Koronawirus - informacje

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie