Koncepcja pracy szkoły

Wydarzenia

Szkolny sport

Uczniowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nauka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Projekty i akcje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zajęcia pozalekcyjne mogą mieć charakter :

vzajęć wyrównawczych;

vkółek przedmiotowych;

vkółek zainteresowań poza przedmiotowych;

vzajęć sportowo – rekreacyjnych.

Celem zajęć jest:

-         rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów;

-         poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany programem;

-         rozwijanie uzdolnień uczniów.

W celu zapewnienia uczniom optymalnego rozwoju szkoła posiada opracowany System Wspierania Zdolności i Talentów oraz podejmuje działania celem rozpoznawania i wspierania uzdolnień swoich wychowanków.

W zajęciach wyrównawczych uczestniczą uczniowie wyznaczeni przez swoich nauczycieli przedmiotu – w porozumieniu z wychowawcą, rodzicami – oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Celem tych zajęć jest:

-         wyrównanie szans edukacyjnych;

-         praca z uczniem mającym trudności;

-         pomoc uczniom w opanowaniu podstawowych wymagań programowych i umożliwienie uzyskania promocji do klas programowo wyższych.

Ogłoszenia

Platforma Moodle

Strefa ósmoklasisty

strefa osmoklasisty

Office 365

ms office 365s

Nauka zdalna

Koronawirus - informacje

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Muzyka

10 01 muzyka nuty2

Plastyka

plastyka

Filmy

film

Technika

technika

Historia

historia

J.polski

j.polski

Chemia

chemia

WOS

wiedza o spoleczenstwie