14 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Całość rozpoczęła Msza Św., następnie przy udziale Dyrekcji, pracowników administracji i obsługi wysłuchaliśmy krótkiej części artystycznej. Zostały zaśpiewane piosenki, przedstawione humorystyczne fraszki i nagranie z przeprowadzonym wywiadem z nauczycielami i pracownikami szkoły. Wszystkim bardzo się podobało. Za swój udział, występujący uczniowie otrzymali gromkie brawa. Na koniec wychowawcy klas przeprowadzili w klasach zajęcia w ramach programu Tydzień Pozytywnych Relacji.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Sukcesów zawodowych, radości z wykonywanej pracy. Dużo cierpliwości i podziękowania za trud włożony w nasze wychowanie.